Nếu đàn ông từ nhiều thế kỷ đã hí hửng vì ta đây không phải chịu cảnh mãn kinh như phụ nữ, thì niềm vui đó đã nhường chỗ cho trăn trở thâu canh của cánh đàn ông từ khi chuyên gia về nội tiết tố phát hiện “hội chứng mãn dục nam” gắn liền với hệ quả suy giảm nội tiết tố nam tính testosteron. Nỗi khổ của đàn ông thậm chí sớm hơn nhiều, nếu so sánh với thời điểm mãn kinh của phụ nữ ở khúc quanh nửa đường đời.